سایز بیرینگ

انتخاب سایز بیرینگ ها

سایز بیرینگ ها باید به اندازه ای کافی باشد تا اطمینان حاصل شود که به اندازه کافی قوی است تا دوام مورد نیاز / مورد انتظار را در شرایط عملیاتی داشته باشد. یک بیرینگ را می توان بر اساس سیستم اجزا مورد بررسی قرار داد : مسیر غلتش ، اجزای غلتنده ، آب بند ( در صورت وجود ) و روانکار ( تصویر شماره 1 ). عملکرد هر جز ، طول عمر بیرینگ و عملکرد را مشخص می کند ( نمودار 1 ). در انتخاب سایز بیرینگ ها این جنبه ها را باید در نظر بگیرید :

  • خستگی تماس های غلتشی ( RCF ) بر روی اجزای غلتنده و مسیر غلتش – این جنبه اصلی است که طول عمر بیرینگ را در بیشتر کاربردها مشخص می کند.
  • تغییر شکل دائمی اجزای غلتنده و مسیر غلتش به دلیل بارهای سنگین بیرینگ ها ، در حالی که بارهای ثابت و نوسان دار آهسته و یا حداکثر بار بر روی بیرینگ در حال گردش وارد می شود.
  • نوع و یا جنس قفسه – این ممکن است سرعت کار و یا شتاب مجاز و یا دما را محدود کند
  • سرعت محدود لبه آب بند تماسی – این می تواند حداکثر سرعت مجاز را تعیین کند ، که بر روی دمای کار و از این طریق طول عمر بیرینگ تاثیر می گذارد
  • طول عمر روانکارها – با از بین رفتن روانکارها ، شرایط ضعیف روانکاری مجدد به سرعت طول عمر بیرینگ را کاهش می دهد

شرایط عملیاتی یک کاربرد مشخص می کند که کدامیک از فاکتورها بیشتر بر روی عملکرد و طول عمر بیرینگ ها تاثیر می گذارد. تاثیر RCF و یا تغییر شکل دائمی بر روی اجزای غلتنده و مسیر غلتش به صورت مستقیم با سایز بیرینگ مرتبط است. نوع و جنس قفسه ها به سایز بیرینگ ها مرتبط نمی باشد. در بیرینگ های کلاهک دار ، اثر روانکارها و آب بند کامل فقط به صورت غیر مستقیم با سایز بیرینگ ها مرتبط است.

از این رو دو معیار اصلی که برای تعیین سایز مناسب بیرینگ ها مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از :

  • انتخاب سایز بیرینگ بر اساس درجه طول عمر بیرینگ

این بر اساس طول عمر بیرینگ مورد نظر ، اثرات احتمالی خستگی تماس های غلتشی و محاسبه نرخ پایه ای طول عمر بیرینگ ها را در نظر می گیرد.

  • انتخاب سایز بیرینگ بر اساس بار استاتیک

این بر اساس بار استاتیکی که بیرینگ تحمل می کند ، اثرات احتمالی تغییر شکل دائمی و محاسبه فاکتورهای استاتیک را در نظر می گیرد.

معیارهای انتخابی که با توجه به شرایط عملیاتی بیرینگ باید در نظر بگیرید عبارتند از :

  • برای کاربردهایی که بیرینگ ها در شرایط عملیاتی معمولی کار می کند ، به عنوان مثال سرعت های معمولی ، شرایطی با روانکاری مناسب و بارهای سبک.
  • برای کاربردهایی که بیرینگ در سرعت های کم کار می کند و یا در شرایط ثابت ، شرایطی با روانکاری نامناسب و یا در اوج بارهای سنگین سعی کنید سایز بیرینگ را بر اساس بار استاتیک انتخاب کنید.

توجه داشته باشید که کاربردهایی وجود دارد که هر دو معیار انتخاب سایز بیرینگ را باید در نظر بگیرید. به عنوان مثال زمانی که چرخه کار دارای بیشترین بار می باشد. پس از انتخاب سایز بیرینگ قبل از ورود به مرحله بعد ، فاکتورهای دیگری را باید در نظر بگیرید. یکی دیگر از خصوصیات اجزای بیرینگ ها ، همچون قدرت و مناسب بودن ، در نقطه دیگری از روند انتخاب بیرینگ ( از جمله روانکاری ) مشخص می شود. علاوه بر سایز بیرینگ ، این عوامل و خصوصیات را نیز در نظر بگیرید تا اطمینان حاصل شود بهترین عملکرد بیرینگ به دست آید.

جهت مشاهده سایر مقالات مرتبط با این مقاله ، به صفحه بلبرینگ و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *