بلبرینگ صنعتی KG مدل 1601

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1601 / بلبرینگ صنعتی 1601 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.