بلبرینگ صنعتی KG مدل 1601ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1601ZZ / بلبرینگ صنعتی 1601ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.