بلبرینگ صنعتی KG مدل 1602

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1602 / بلبرینگ صنعتی 1602 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.