بلبرینگ صنعتی KG مدل 1602ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1602ZZ / بلبرینگ صنعتی 1602ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.