بلبرینگ صنعتی KG مدل 1603ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1603ZZ / بلبرینگ صنعتی 1603ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.