بلبرینگ صنعتی KG مدل 1604ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1604ZZ / بلبرینگ صنعتی 1604ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.