بلبرینگ صنعتی KG مدل 1605ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1605ZZ / بلبرینگ صنعتی 1605ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.