بلبرینگ صنعتی KG مدل 1606

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1606 / بلبرینگ صنعتی 1606 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.