بلبرینگ صنعتی KG مدل 1606ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1606ZZ / بلبرینگ صنعتی 1606ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.