بلبرینگ صنعتی KG مدل 1607ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1607ZZ / بلبرینگ صنعتی 1607ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.