بلبرینگ صنعتی KG مدل 1614

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1614 / بلبرینگ صنعتی 1614 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.