بلبرینگ صنعتی KG مدل 1614ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1614ZZ / بلبرینگ صنعتی 1614ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.