بلبرینگ صنعتی KG مدل 1615

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1615 / بلبرینگ صنعتی 1615 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.