بلبرینگ صنعتی KG مدل 1616

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1616 / بلبرینگ صنعتی 1616 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.