بلبرینگ صنعتی KG مدل 1620

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1620 / بلبرینگ صنعتی 1620 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.