بلبرینگ صنعتی KG مدل 1620ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1620ZZ / بلبرینگ صنعتی 1620ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.