بلبرینگ صنعتی KG مدل 1621

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1621 / بلبرینگ صنعتی 1621 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.