بلبرینگ صنعتی KG مدل 1621ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1621ZZ / بلبرینگ صنعتی 1621ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.