بلبرینگ صنعتی KG مدل 1622

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1622 / بلبرینگ صنعتی 1622 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.