بلبرینگ صنعتی KG مدل 1622ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1622ZZ / بلبرینگ صنعتی 1622ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.