بلبرینگ صنعتی KG مدل 1623-2RS

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1623-2RS / بلبرینگ صنعتی 1623-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.