بلبرینگ صنعتی KG مدل 1623

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1623 / بلبرینگ صنعتی 1623 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.