بلبرینگ صنعتی KG مدل 1623ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1623ZZ / بلبرینگ صنعتی 1623ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.