بلبرینگ صنعتی KG مدل 1628-2RS

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1628-2RS / بلبرینگ صنعتی 1628-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.