بلبرینگ صنعتی KG مدل 1628

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1628 / بلبرینگ صنعتی 1628 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.