بلبرینگ صنعتی KG مدل 1628ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1628ZZ / بلبرینگ صنعتی 1628ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.