بلبرینگ صنعتی KG مدل 1630

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1630 / بلبرینگ صنعتی 1630 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.