بلبرینگ صنعتی KG مدل 1630ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1630ZZ / بلبرینگ صنعتی 1630ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.