بلبرینگ صنعتی KG مدل 1633

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1633 / بلبرینگ صنعتی 1633 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.