بلبرینگ صنعتی KG مدل 1633ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1633ZZ / بلبرینگ صنعتی 1633ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.