بلبرینگ صنعتی KG مدل 1638

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1638 / بلبرینگ صنعتی 1638 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.