بلبرینگ صنعتی KG مدل 1640ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1640ZZ / بلبرینگ صنعتی 1640ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.