بلبرینگ صنعتی KG مدل 1652ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1652ZZ / بلبرینگ صنعتی 1652ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.