بلبرینگ صنعتی KG مدل 1654ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1654ZZ / بلبرینگ صنعتی 1654ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.