بلبرینگ صنعتی KG مدل 1657ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1657ZZ / بلبرینگ صنعتی 1657ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.