بلبرینگ صنعتی KG مدل 1658ZZ

بلبرینگ صنعتی KG مدل 1658ZZ / بلبرینگ صنعتی 1658ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 1600 می باشد.