بلبرینگ KG مدل 16002

بلبرینگ KG مدل 16002 / بلبرینگ 16002 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.