بلبرینگ KG مدل 16004

بلبرینگ KG مدل 16004 / بلبرینگ 16004 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.