بلبرینگ KG مدل 16006

بلبرینگ KG مدل 16006 / بلبرینگ 16006 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.