بلبرینگ KG مدل 16007-2RS

بلبرینگ KG مدل 16007-2RS / بلبرینگ 16007-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.