بلبرینگ KG مدل 16008

بلبرینگ KG مدل 16008 / بلبرینگ 16008 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.