بلبرینگ KG مدل 16009

بلبرینگ KG مدل 16009 / بلبرینگ 16009 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.