بلبرینگ KG مدل 16009ZZ

بلبرینگ KG مدل 16009ZZ / بلبرینگ 16009ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.