بلبرینگ KG مدل 16010

بلبرینگ KG مدل 16010 / بلبرینگ 16010 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.