بلبرینگ KG مدل 16011-2RS

بلبرینگ KG مدل 16011-2RS / بلبرینگ 16011-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.