بلبرینگ KG مدل 16011ZZ

بلبرینگ KG مدل 16011ZZ / بلبرینگ 16011ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.