بلبرینگ KG مدل 16012

بلبرینگ KG مدل 16012 / بلبرینگ 16012 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.