بلبرینگ KG مدل 16013

بلبرینگ KG مدل 16013 / بلبرینگ 16013 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.