بلبرینگ KG مدل 16014

بلبرینگ KG مدل 16014 / بلبرینگ 16014 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.